Wat staat er eigenlijk allemaal op de electronische borden die boven de snelwegen hangen in Italië?

 
Per Milano: 4 km di coda:  Richting Milaan 4 km file

Rispettare i limiti di velocita': houd je aan de snelheid

Non rischiare: allaccia le cinture:  neem geen risico, draag autogordels

SALT: società autostrade Ligure-Toscana:  onderneming autosnelwegen Liguria-Toscane

Lavori in corso: attenzione presenza operai: werk aan de weg: let op de mensen die aan het werk zijn

Allacciate anche le cinture posteriori: draag ook gordels achterin

Non gettare sigarette- pericolo incendi: gooi geen sigaretten weg, brandgevaar

In caso di nebbia, se vedete così, occhio ai segni: bij mist, en dit zicht, let op de tekens op de weg

Aderisci al carpooling: doe aan carpooling

 Rallentare: vaart minderen

Galleria scarsamente illuminata: tunnel is slecht verlicht

la tua vita vale piu' di un sms, non distrarti dalla guida: jouw leven is meer waard dan een sms, laat je niet afleiden van rijden