Juridische informatie.

Op deze pagina vindt u juridische informatie die van toepassing is op de diensten van Italservices:

-algemene voorwaarden

-privacybeleid

Algemene voorwaarden:

Het is goed om vooraf kennis te nemen van de regels of rechten en plichten, waaraan u eventueel gebonden bent, als u een dienst bij Italservices afneemt. Hierin zijn wij transparant. Diensten neemt u bij Italservices gedurende een bepaalde periode af en hiervoor wordt u vooraf gefactureerd. Prijzen staan niet op deze site, die zijn opvraagbaar via het formulier op de site.

De algemene voorwaarden worden, eventueel op aanvraag, toegestuurd via mail.

 

Privacybeleid.

Uw privacy is belangrijk voor Italservices. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en behandelen deze conform de gegevensbescherming AVG. Dit betekent concreet dat we uw gegevens alleen gebruiken om onze diensten goed te laten verlopen en niet delen met derden. Uw gegevens worden slechts gebruikt binnen de dienstverlening die wij u aanbieden.