Nederlands als Tweede Taal

Wat is NT2?

Tweede taalonderwijs is onderwijs dat gegeven wordt in het land waar die taal voertaal is. Belangrijk is dat de cursisten buiten het leslokaal
meteen in aanraking komen met deze taal. Er kan dus al snel een verbinding worden gelegd met de dagelijkse woon- en leefomgeving
van de cursist: school, werk, opleiding etc.
 

Wie zijn de NT2 cursisten?

De deelnemers kunnen heel verschillend zijn, bijvoorbeeld in taalachtergrond, etnische afkomst, cultureel gezien, sociaal-economisch gezien, leeftijd, opleiding, etc. ITALservices richt zich op die groep mensen, die in Nederland werk hebben, of willen gaan werken, en dus een bepaald
opleidingsniveau met zich mee brengen. Dit zijn trajecten Nederlands voor op de werkvloer.
 

Voor bedrijven

Heeft u medewerkers in dienst die de taal willen leren, of verbeteren? Neem dan contact met ons op over het te volgen traject. ITALservices
geeft cursussen op alle niveaus, in groepsles of privéles.

  

Wij werken volgens het Europees Referentie Kader....(ERK).

We are at Linkedin: