Groepscursussen Italiaans

ITALservices biedt cursussen Italiaans aan op verschillende niveaus. Van A1 tot en met C1. Voor ieder niveau geldt dat twee maal per jaar een blok van 15 lessen wordt aangeboden in aaneengesloten weken, exclusief de schoolvakanties. Deze twee periodes zijn van september tot januari en van januari tot juni. U heeft anderhalf uur per week les, dus in totaal 22,5 lesuren. Daarnaast besteedt u tijd aan zelfstudie.  De groepslessen hebben een ongedwongen sfeer, een sociaal, maar evengoed serieus karakter en de groepen worden klein gehouden. De cursussen worden in Prinsenbeek gegeven.

Welke niveaus zijn er?

Sinds 2001 heeft Europa een Europees Referentie Kader (ERK) voor de moderne vreemde talen. Dit is een systeem om niveaus van taalbeheersing mee uit te drukken. Deze niveaus zijn beschreven voor spreek-, lees- , luister- en schrijfvaardigheid. De niveaus geven aan in welke mate iemand zich kan redden in de vreemde taal en de vereiste mate van correctheid in taalbeheersing.

 

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Beginner

Beginner met ervaring

Half gevorderd

Gevorderd

Bedreven

Volleerd

 
(ERK)

Het cursusprogramma voor groepslessen vanaf SEPTEMBER 2021 is als volgt:

(lessen zijn fysiek en/of online: afhankelijk van de Covid 19 situatie)


-maandagavond 19.00-20.30: Niveau gevorderd B1/B2   : boeken: AL DENTE 4      

-maandagavond 20.30-22.00: Niveau gevorderd B1        : boeken Nuovo Espresso 3                

-dinsdagavond  19.00-20.30: Niveau A1                           : boeken Allegro 1 (oude methode), halverwege A1

 

-woensdagavond 19.00-20.30: Niveau A2                        : boeken Nuovo Allegro 2


-woensdagavond 20.30-22.00: Niveau A2                         ; boeken Allegro Nuovo 2                                                                   

-donderdagavond 19.00-20.30: Niveau A2                        : boeken Allegro 2 (oude methode)

-donderdagavond 20.30-22.00: Niveau A2                        : boeken Allegro 2  (oude methode)

neemt u voor het niveau eventueel even contact op?

neemt u voor NT2 even contact op?   Boeken zijn op www.intertaal.nl te bestellen.

Privécursussen en  bedrijfscursussen zijn hierin niet opgenomen.

cursusprogramma privélessen :

Vult u svp een contactformulier in met uw aanvraag? Privélessen vinden overdag tijdens kantooruren plaats.

 

Cursusprogramma NT2:

voor het lesprogramma voor de groepscursussen NT2 : graag contact opnemen in verband met niveau.

Lesmateriaal

Per niveau wordt gewerkt met specifiek  lesmateriaal. Wij volgen een methode maar zorgen in de lessen voor aanvullend lesmateriaal om alle vaardigheden te oefenen (zie ook pagina services voor cursisten). De cursist is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de methode. Hand-outs worden via de docent uitgegeven. De boeken kunnen via internet bij de uitgever worden besteld of via de grotere boekhandels. 

Voor de vergevorderde cursist/student

 
Wij kunnen u opleiden voor een Certificaat Italiaans voor anderstaligen.
Dit certificaat Italiaans duidt de mate van beheersing van het Italiaans als vreemde taal aan.
 
Om het examen af te leggen hoeft men geen specifieke diploma’s te bezitten.
Voor het organiseren van de examens buiten Italië via de Istituti Italiani di Cultura, heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken overeenkomsten gesloten met de volgende instellingen:
Università per Stranieri di Perugia   (CELI – CIC)
Universita'per Stranieri Siena (CILS)     (CILS)
Università degli Studi Roma Tre  (IT - ele.IT)
Società Dante Alighieri   (PLIDA)

Voor verdere informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. 

Inschrijving en betaling

Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren. U kunt zich inschrijven via de site. Betaling gaat via een factuur die u wordt toegezonden.